3 ani garanție 14 zile de retur

Condițiile de participare la concursul Klarstein

Acest statut este valabil pentru concursurile pe care organizatorul le publică pe rețelele sale sociale Facebook - fan page Klarstein România și Instagram - cont klarstein.romania.

Regulile și condițiile concursului sunt valabile pe teritoriul României (în continuare „concurs“).

 1. Organizator

  Concursul este organizat de societatea Brands Made in Berlin a.s., cu sediul: Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, CUI: 48 276 723, înscrisă în registrul: Registrul Comercial al Judecatoriei orasului Bratislava III, secțiunea: Sa, dosar nr.: 6208/B.

 2. Data și locul concursului

  Concursurile desfășurate pe paginile Facebook Klarstein România sau în contul Instagram klarstein.romania (împreună sau separat, în continuare „rețelele sociale Klarstein“) au de regulă o durată specificată în textul anunțului de concurs și au loc pe teritoriul României, dacă nu este specificat altfel.

 3. Participant la concurs

  Concursul este deschis oricărei persoane fizice cu vârsta de peste 18 ani cu reședință permanentă în România. În cazul unei persoane cu vârsta sub 18 ani, este necesar acordul scris al reprezentantului legal. La concurs nu pot participa angajații organizatorului sau rudele apropiate acestora în conformitate cu art. § 406 din Legea nr. 287/2009 Noul Cod civil actualizat 2020.

 4. Condiții de participare la concurs

  Condițiile pentru participarea la concurs sunt specificate de regulă în textul anunț al concursului de pe rețelele sociale. În situații excepționale, organizatorul își rezervă dreptul de a modifica condițiile de participare și se angajează să publice aceste condiții în textul participării la concurs.

  Participanții nu pot folosi vulgarități și manifestări de extremism, rasism, fascism, etc. în cadrul concursului.

  Organizatorul va include în competiție participantul care îndeplinește cerințele în conformitate cu cele de mai sus sau în conformitate cu atribuirea din textul înscrierii la concurs, în termenul limită al concursului. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu include participantul la concurs în caz de dubii cu privire la îndeplinirea criteriilor de mai sus.

  Participantul la concurs se poate înscrie doar o dată, cu excepția cazurilor în care condițiile de participare prevăd altfel.

  În cazul în care obiectul contribuției la concurs este opera autorului, acesta nu trebuie să conțină numele real, adresa și alte date, în scopul protecției dreptului de autor, pe baza cărora ar putea fi identificată o persoană fizică. Participantul la concurs trebuie să fie autorul lucrării care face obiectul concursului sau o parte din acesta, făcând excepție cazurile în care natura concursului implică alt aranjament. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu accepta participarea la concurs în cazul în care există îndoieli cu privire la respectarea criteriilor din acest paragraf, precum și în cazul afectării drepturilor unei persoane fizice cu privire la protecția personalității.

  În situația în care obiectul participării la concurs este opera autorului, prin trimiterea acestuia participantul, respectiv autorul, consimte cu folosirea și prelucrarea operei de participare, precum și eventuala combinație cu alt obiect sau operă, copierea sau multiplicarea acestuia și/sau publicarea în mod gratuit, fără restricții teritoriale sau limite de timp. Prin trimiterea obiectului de participare la concurs, participantul declară că prin publicarea operei autorului, organizatorul nu va interveni în mod nejustificat cu niciun drept sau interes legitim al participantului său, respectiv autorul operei sau a terței persoane, nepunând în pericol drepturile sau interesele acestora; în caz contrar participantul, respectiv autorul lucrării se angajează să soluționeze drepturile terților pe cheltuiala sa.

 5. Premii

  Premiul concursului este, de regulă, menționat în postarea publicată pe rețelele de socializare Klarstein.

  După încheierea concursului, câștigătorul va fi selectat pe rețelele de socializare Klarstein, de obicei a doua zi dimineața, în modul specificat de organizator și precizat în condițiile de participare la concurs. Câștigătorul va fi selectat nu mai târziu de 14 după încheierea concursului.

  Câștigătorul va fi informat despre premiu printr-un mesaj privat imediat gupă identificarea acestuia, nu mai târziu de 7 zile de la selectarea câștigătorului conform paragrafului anterior. Numele și prenumele participantului care devine câștigător vor fi publicate pe rețelele sociale Klarstein, fapt care este acceptat de participant prin înscrierea sa la concurs. În mesajul privat al câștigătorului i se va trimite o cerere pentru a preciza adresa de livrare a premiului (adresa trebuie să fie pe teritoriul României), adresă la care premiul va fi trimis pe cheltuiala organizatorului, care va achita inclusiv taxele legate de apelarea curierului în vederea livrării premiului.

  În cazul în care nu este posibilă contactarea câștigătorului pe baza informațiilor deținute sau câștigătorul nu trimite organizatorului adresa solicitată pentru înmânarea premiului, sau câștigătorul nu își preia premiul în conformitate cu regulile concursului, pierde premiul, iar organizatorul concursului are dreptul să desemneze un alt câștigător și să predea premiul acestuia.

 6. Alte condiții

  La preluarea premiului, câștigătorul va semna protocolul de acceptare sau un alt document similar. Preluarea premiului de către altă persoană decât câștigătorul este posibilă doar pe baza unei procuri semnate.

  Participantul la concurs poate fi descalificat în cazul în care organizatorul constată sau are suspiciuni asupra conduitei frauduloase sau neloaiale din partea concurentului sau a altei persoane care ar putea favoriza participantul față de alți concurenți, în scopul obținerii premiului sau a altor avantaje neechitabile.

  Prin înregistrarea la concurs, participantul își exprimă acordul cu regulile și condițiile concursului și se angajează să le respecte. Prin înscrierea la concurs sau trimiterea unui vot, participantul acordă consimțământul cu prelucrarea datelor cu caracter personal într-o măsură suficientă impusă de condițiile de concurs, inclusiv a condițiilor concrete pentru un anumit concurs.

  Nu este posibilă reclamarea defectelor la premiu.

  Organizatorul își rezervă dreptul de a anula concursul sau de a modifica regulile și condițiile pe toată perioada concursului, fără a preciza motivele și fără a stabili compensări. O astfel de decizie intră în vigoare la data publicării pe site-ul www.klarstein.ro.

  Organizatorul concursului nu este răspunzător pentru daunele suferite ca urmare a furnizării de date incorecte și declarații false ale participantului la concurs sau nepreluarea premiului de către câștigător.

  Concursul, inclusiv drepturile și obligațiile asociate acestuia, precum și alte precizări neincluse în termeni și condiții, sunt reglementate de legislația în vigoare a României.

 7. Protecția datelor cu caracter personal

  Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt reglementate de Legea nr.190/2018 cu privire la protecția datelor cu caracter personal și Regulamentul Parlamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestora (denumit în continuare „GDPR“).

  Datele personale ale concurentului cuprinse: numele, prenumele, numele și fotografia de profil pe rețeaua socială Facebook sau Instagram, adresa de reședință permanentă și adresa de e-mail, portretul (dacă se află în dreptul de autor), vor fi prelucrate de organizator în scopul organizării concursului, predarea premiului și a activităților conexe, iar în situația în care portretul se află în dreptul de autor, acesta va putea folosit în scopul activității de promovare a organizatorului. Operatorul datelor cu caracter personal este organizatorul concursului. Datele cu caracter personal sunt stocate timp de max.12 luni de la data încheierii concursului; după expirarea acestei perioade vor fi șterse. Nu vom furniza datele dvs. personale unei terțe părți. Nu folosim cookies pentru procesarea datelor dvs. personale.

  Operatorul prelucrează datele dvs. personale în măsura necesară pentru evaluarea concursului și acordarea premiului, ceea ce reprezintă prelucrarea datelor personale în măsura necesară pentru executarea contractului (art. 6, alin.1, lit. b) GDPR).

  Operatorul prelucrează datele dvs. personale pe baza consimțământului exprimat și în măsura acestuia (art. 6, alin.1, lit. a) GDPR).

  Drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal sunt, în special:

  1. să solicitați confirmarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm
  2. să solicitați modificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal
  3. să solicitați o restricție privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul prelucrării inadmisibile
  4. să revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  5. să solicitați furnizarea datelor prelucrate într-un format structurat
  6. să solicitați transferul datelor cu caracter personal către o terță parte
  7. să depuneți plângere la autoritatea de supraveghere: Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din România

  Furnizarea limitată sau incompletă a datelor cu caracter personal sau non-consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (în cazurile în care este solicitat consimțământul) are ca rezultat ștergerea persoanei de pe lista participanților la concurs de către organizator, nefiind posibil de identificat și contactat în scopul evaluării în concurs și acordării premiului.

  Dacă aveți întrebări, neclarități sau solicitări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul la adresa de e-mail: [email protected]

În sus